O knihovně

„Ideální“ knihovna se stará o lidi. Je provázaná s životem v dané obci tak, že se pro něj stává nepostradatelnou. „Ideální“ knihovna je taková knihovna, které si lidé ani pořádně nevšimnou, protože je pořád na svém místě a vždycky má to, co potřebují.

(Z knihy „Dewey - Kocour z knihovny, který okouzlil celý svět“ od Vicki Myron)

 

Dosud známé knihovny, působící v obci do roku 1945

  • Katolicko-politický čtenářský spolek (založen 1869).
  • Německá obecní knihovna (1943: 2 152 svazky).
  • Knihovna německých škol (Místní pěvecký spolek Konkordia věnoval v roce 1863 60 zlatých na založení žákovské knihovny; v letech 1878-1887 získala knihovna darem od různých osob téměř dvě stě svazků; 1901: učitelská knihovna 616 svazků; žákovská knihovna pro chlapce 171 svazek, pro dívky 163 svazky.).
     

Obecní (místní lidová) knihovna po roce 1945

  • 29. června 1982 byla v nových prostorách otevřena knihovna s oddělením pro dospělé, oddělením pro děti a mládež a s čítárnou s vybavením pro hudební oddělení.
  • 18. prosince 2002 zapsána jako "Obecní knihovna v Kovářské" do evidence knihoven MK ČR pod číslem 3238/2002.